keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

Kaukolan Kekomäen kiusaus - Nuts about Kaukolan Kekomäki


In English at the bottom


Opettelin aikoinaan Kaukolan Kekomäen fragmentissa käytetyn neulakinnaspiston Kaukosen artikkelin (1960) kaaviokuvasta. Aivan samanlaista lopputulosta en saanut aikaan, mutta tiedän, että käytetty lanka vaikuttaa, samoin oma käsiala, joten olin suht tyytyväinen.

Mallipala suomeksi 2+1½ M2 (vas. oikealle), nurja puoli (muistuttaa alkup. fragmentin oikeaa puolta.
Test sample Finnish Stitch 2+1½ M2 (from left to right), reverse side (resembles front side of the original fragment). 


Kunnes kesällä 2013 näin netissä Leena Tomanterän saksankielisen artikkelin Nadelhandschuhe aus der Jungeren Eisenzeit in Finnland. Ensimmäisen sivun alareunassa on kaksi mustavalkoista valokuvaa Kaukolan Kekomäen fragmentista (tai toisesta niistä; niitä on kaksi), toinen nurjalta ja toinen oikealta puolelta. Kaukosen artikkelissahan on kuva vain fragmentin toisesta puolesta (oikeasta?). Heräsi epäilys, että voiko Kaukolan Kekomäen fragmentin pujottelutapa tai kiinnitystapa olla sittenkin jokin toinen kuin Kaukosen artikkelissa kerrottu 1+2 M1. Näin vähän myöhemmin myös värivalokuvia kyseisen fragmentin molemmista puolista, ja uteliaisuus vain kasvoi.


Kaukosen ohjeen mukaan tehty mallipala, suomeksi 1+2 M1.
Samples made according to Kaukonen's diagram, Finnish Stitch 1+2 M1. 

Katsokaapa Kaukolan Kekomäen piston 1+2 M1 oikeaa ja nurjaa puolta näistä blogikuvistani (tai tuosta yllä olevasta kuvasta) ja verratkaapa niitä näihin Tomanterän artikkelissa oleviin kuviin. Alkuperäisen fragmentin kerroskorkeus on noin 4 mm, ja minun kintaissani noin 5 mm.

Mitä eroa huomaatte?

Nurja puoli on aivan erilainen, eikä, no, eikä oikea puolikaan ole aivan samanlainen. Mustavalkokuvat ovat tuhruisia, mutta eron huomaa niissäkin.

Mallipala suomeksi 2+1½ M2 (vas. oikealle), oikea puoli (muistuttaa alkup. fragmentin nurjaa puolta).
Sample Finnish Stitch 2+1½ M2 (from left to right), front side (resembles the reverse side of the original fragment).


Tein kesällä 2013 parisenkymmentä mallipalaa (1+2 ja osa 2+2) lukuisilla erilaisilla kiinnityksillä, jopa erilaisilla langoilla, mutta yhdessäkään mallipalassa en saanut molempia puolia samanlaisiksi kuin kuvissa: Jos oikea puoli näytti samantapaiselta, nurja oli erilainen, tai jos nurja oli samantapainen, oikea puoli ei. Ratkaisu tuskin on kovin kummallinen - kunhan sen ensin keksii.

Miten turhauttavaa.

Edit 8/2017: Vajannon artikkelissa (2014) mainitaan, että Kaukolan Kekomäen pisto olisi mahdollisesti suomeksi 2+2 eli UUOO/UUOOO M1+F1.In English 

A few years ago, I learnt myself to make the nalbinding stitch used in Kaukola Kekomäki fragment based on the drawn diagram shown in Toini-Inkeri Kaukonen's nalbinding article (1960).
I didn't quite achieve a similar result, but I know the yarn affects, and also gauge, so I was rather content.

Until in summer 2013 I found (Finnish) Leena Tomanterä's article in German language Nadelhandschuhe aus der Jungeren Eisenzeit in Finnland. At the bottom of the first page there are two black and white photos of the Kaukola Kekomäki fragment (or one of them; there are two fragments), one from the reverse side, and one from the front side. In Kaukonen's article there's namely a photo of only one (front?) side of the original fragment. I began wondering if either the stitch itself, or the connection, could be some other than what's told in Kaukonen's article (1+2 M1). A bit later I saw colour photos of the same fragment, both reverse and front sides, and that only made my curiosity grow.

Have a look at the Kaukolan Kekomäki Stitch 1+2 M1 front and reverse sides on these photos on my blog, and compare them to these photos in Tomanterä's article. By the way, the row height in the original fragment is about 4 mm, and in my mittens it was about 5 mm. 


Do you notice any difference?

The reverse side is very different, and, oh well, the front side is not quite the same either. The black and white photos a fuzzy, but you can see the difference.

In summer 2013 I made maybe two dozens of samples (FS 1+2, and some were FS 2+2) with several different connection stitches. I even tried with different kinds of yarn. None of the samples had both side matching the photos of original fragment. If the front side was similarish, the reverse side was different, or if the reverse side was similarish, the front side was not. The solution is probably not that fanciful - once you first find out what it is. 

How frustrating. 

Edit 8/2017: In Vajanto's article (2014) it is mentioned that the Kaukola Kekomäki Stitch might be Finnish Stitch 2+2, ie UUOO/UUOOO M1+F1.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti