sunnuntai 24. syyskuuta 2017

Egyptiläisiä neulakinnaspistoja - Egyptian Nalbinding Stitches


Netistä silloin tällöin pullahtaa esiin pieniä yllätyksiä. Tähän asti olen tiennyt, luullut, että Egyptistä on löydetty kahta erilaista neulakinnastekniikkaa, niin sanottua koptilaista pistoa (myös nimellä Tarimin pisto) ja Mammenin pistoa. Niitä onkin enemmän.

Sometimes the Internet burps out small treasures you didn't know about. Until now I have known, thought, that there were two kinds of nalbinding stitches found in Egypt, the so called Coptic Stitch (also known as Tarim Stitch), and Mammen Stitch. Well, there are others, too. 

Koptilainen neulakinnaspisto "B(L) 2.2 U/OU"
nurja puoli
Coptic nalbinding stitch "B(L) 2.2 U/OU"
reverse side 

Koptilainen neulakinnaspisto "B(L) 2.2 U/OU"
oikea puoli
Coptic nalbinding stitch "B(L) 2.2 U/OU"
front side 
Etsin jotain aivan muuta, kun löysin sveitsiläisen Gudrun Böttcherin artikkelin "Nadelbindung Koptische Textilien im Museum der Kulturen Basel und im Städtischen Museum Simeonstift, Trier" (linkki) vuodelta 2004. Monille tämäkin artikkeli varmasti on jo tuttu ennestään, mutta itse törmäsin siihen vahingossa vasta kolme viikkoa sitten.

Böttcher on tutkinut yli 20 moniväristä, neulakinnastekniikalla tehtyä koptilaista näytettä Baselin ja Trierin museoiden kokoelmista. Yksi lapsen sukka on arviolta 300–700-luvulta, mutta Böttcher ei valitettavasti mainitse muiden näytteiden ikää. Böttcher käyttää Hansenin koodia, mutta hän on muokannut kiinnityssilmukoiden merkitsemistapaa. Onneksi hän on kuitenkin liittänyt artikkeliinsa kaaviokuvia pistoista, ja esimerkiksi Böttcherin merkintä "F(L) 2.1" paljastuu piirroksen perusteella M1 (↑) -kiinnitykseksi.

Artikkelissa on taulukko, jossa on lueteltu Böttcherin tutkimat näytteet sekä neulakinnaspistot, joita näytteissä on käytetty. Mikäli tulkitsen Böttcherin kiinnityssilmukoiden merkitsemistapaa oikein, käytetyt neulakinnastekniikat ovat:

Mammenin pisto UOO/UUOO F2 *
Korgenin pisto UOO/UUOO F1
Oslolainen pisto UO/UOO F1
Oslolainen pisto UO/UOO F2
nimetön pisto UO/UUO F2
Yorkin pisto UU/OOO mutta F3-kiinnityksellä (Yorkissa F2)
Kaukolan Kekomäen pisto UOO/UUOO M1 (↑) *
nimetön pisto UUU/OOOO F4
nimetön pisto U/OU "B(L) 2.2" - Hansenin koodi ei oikein taivu tähän kiinnitystapaan, mutta se voisi olla "nurjalta M1 (↑), nurjalta M1 (↓)"

* = Tähdellä merkittyjä oli näytteissä käytetty eniten.

Yksikään näistä Böttcherin tutkimista koptilaisista näytteistä ei siis ole tehty sillä neulakinnastekniikalla, josta käytetään nimitystä koptilainen pisto ja joka ulkonäöltään muistuttaa puikoilla neulottua.


***

I was looking for something completely else when I found an article by Swiss Gudrun Böttcher (2004), "Nadelbindung Koptische Textilien im Museum der Kulturen Basel und im Städtischen Museum Simeonstift, Trier" (link). Surely many of you already knew this, but I happened to find this article only three weeks ago.

Böttcher has examined over 20 multicoloured Coptic nalbinding samples from Egypt, from the collections of the museums in Basel and Trier. One chilren's sock is mentioned to date from 4th to 8th century, but unfortunately Böttcher doesn't mention the date of the rest of the samples. She uses Hansen's Notation except that she has modified the way to mark the connection stitch. Luckily there are drawings in her article, and for example the description "F(L) 2.1" turns out to be connection stitch M1 (↑).

In the article there is a chart with the samples Böttcher has examined, and the nalbinding stitches that were used in those samples. If I have interpreted correctly Böttcher's way to mark the connection stitches, the stitches are:

Mammen Stitch  UOO/UUOO F2 *
Korgen Stitch  UOO/UUOO F1
Oslo Stitch  UO/UOO F1
Oslo Stitch  UO/UOO F2
a nameless stitch  UO/UUO F2
York Stitch UU/OOO but with F3 connection (York is F2)
Kaukola Kekomäki Stitch UOO/UUOO M1 (↑) *
a nameless stitch  UUU/OOOO F4
a nameless stitch  U/OU - Hansen's notation does not really describe this easily, but it could be for example "reverse side M1 (↑), reverse side M1 (↓)"

* = Star shows the stitch types that were most commonly used in the samples

None of the Coptic samples that Böttcher examined were made using the stitch type which is called Coptic Stitch, the one that resembles knitted.
perjantai 1. syyskuuta 2017

Suomessa käytettyjä neulakinnastekniikoita - Nalbinding stitches used in Finland


Nämä neulakinnastekniikat tai pujottelutavat on koottu Toini-Inkeri Kaukosen vuoden 1960 neulakinnasartikkelista (4 kpl) sekä Museoviraston neulakinnaskyselyn (1957) "Missä vielä valmistetaan neulakintaita?" aineistosta (38 kpl).

Kaukosen artikkelissa mainitaan useampia tekniikoita kuin vain neljä, mutta suurin osa niistä on peräisin tuosta neulakinnaskyselystä, joten olen merkinnyt tiedon olevan Kaukosen artikkelista vain niiden neulakinnaspistojen kohdalle, jotka esiintyvät Kaukosen artikkelissa mutta eivät neulakinnaskyselyn aineistossa. Huom. Kun kävin lukemassa vastauskortit, en tehnyt muistiinpanoja kaikista.

This information is gathered from Kaukonen's article (1960) (4 stitches), and from the national Nalbinding Survey made in Finland in 1957 (38 stitches). First ones on the list are based on a sample, a drawing or a clear(ish) description. At the bottom of the list there are a few that are based on ambiguous descriptions and the interpretations of those descriptions may or may not be correct. Note: When I went to read the material from the nalbinding survey, I did not make notes on every single reply.

Numeroita, esim. 1+1, klikkaamalla pääsee ko. piston ohjeisiin.
By clicking the numbers, e.g. 1+1, you'll get to the instruction page.


Näistä neulakinnaspistoista on mallipala, piirros tai selkeä kuvaus:


yksivaiheinen / one-phased

U/OO
maitosiivilä Suomesta (maininta Kaukosen artikkelissa)


suomeksi / Finnish Stitch Family

1+1    UO/UOO
Korpilahti/Muurame (valokuva Kaukosen artikkelissa, photo)

1+2    UOO/UUOO
Savitaipale (mallipala, sample)

1+2 M1    UOO/UUOO
piirroskuva ja testimallipala Kaukosen artikkelissa (Kaukolan Kekomäki; pisto saattaa olla
2+2 M1+F1, ks. Vajanto, 2014; Tuolla 1+2 M1 -pistolla muodostuva pinta on erilaista kuin alkuperäisessä fragmentissa, drawing and a modern sample)

1+2½    UOOo/uUUOO
Vimpeli (mallipala, sample), Tervola (kuvaus, description)

1+3 F2    UOOO/UUUOO F2
Kitee (mallipala, "terittäin", sample), Hamina/Uukuniemi, Polvijärvi, Ristiina, Uusikirkko (piirros, drawing)

1+3½    UOOOo/uUUUOO
Kaustinen (kuvaus, description)

2+2    UUOO/UUOOO
Useita paikkakuntia (from several municipalities): Hiitola, Himanka, Kivennapa, Luumäki, Mikkeli, Nuijamaa, Parikkala ("vennäiks", "Russian"), Polvijärvi, Rautjärvi ("suomeksi", "Finnish"), Ruokolahti, Sonkajärvi, Sääminki, Valkjärvi, Varpaisjärvi, Vihti, Virtasalmi, Vuoksela

2+2½   UUOOo/uUUOOO
Kuolemajärvi ("karjalainen", "Carelian")

2+3   UUOOO/UUUOOO
Useita paikkakuntia (from several municipalities): Metsäpirtti (mallipala, sample), Jäppilä, Laukaa ("neulotaan suomeksi", "needling in Finnish"), Polvijärvi, Puumala, Pyhäjärvi, Pyhäselkä (mallipala, "venäiks", sample, "Russian"), Rautjärvi ("suomeksi", "Finnish"), Ruokolahti ("karjalainen", "Carelian"), Räisälä, Valkjärvi, Vuoksenranta

2+3 "peilikuva", lettireunus   OOUUU/OOOUUO
Metsäpirtti (mallipala, sample)

2+5     UUOOOOO/UUUUUOOO
Ruskeala (mallipala, sample)

3+2 F2 UUUOO/UUOOOO F2
Vuoksela (piirros, drawing), Sääminki, Viipuri, Äyräpää

3+3 F2  UUUOOO/UUUOOOO
3+3 F3

Useita paikkakuntia (from several municipalities): Antrea (kuvaus, description), Heinola, Lumivaara ("raja-karjalainen", "venäheksi", "Ladoga Carelia", "Russian"), Ruokolahti, Säkkijärvi (mallipala F2; kuvaus F3, sample F2, description F3), Varpaisjärvi, Virtasalmi

4+4    UUUUOOOO/UUUUOOOOO
Sääminki (kuvaus, description), haastateltu Karjalasta kotoisin olevaa (kuvaus, description)


Venäjäksi / Russian Stitch Family

1+1+1 F2   UOU/OUOO
Rautjärvi (mallipala, sample)

1+1+1, lettireunus    UOU/OUOU
Sonkajärvi (mallipala, sample)

1+1+2    UOUU/OOUOO
Metsäpirtti (mallipala, sample)

1+1+2, lettireunus    UOUU/OOUOU
Vehmasjärvi (mallipala, sample)

1+2+1    UOOU/OUUOO
Iisalmi (mallipala F1, sample), Kitee (mallipala F2, "punaltoin", sample), Puumala (mallipala F2, sample), Nilsiä (mallipala, sample)

1+2+2    UOOUU/OOUUOO
Heinjoki (mallipala, sample), Juuka (mallipala, sample), Kitee (mallipala F1, "puolivenättä", sample, "Half Russian"), Kuusjärvi (piirros, "viideltä neulominen", drawing, "needling with five"), Polvijärvi (piirros, mallipala F2 ja F1, drawing, samples), Valtimo (mallipala F1, sample)

1+2+2, lettireunus     UOOUU/OOUUOU
Ristijärvi (mallipala, sample)

2+1+1 F1    UUOU/OUOOO F1
Sonkajärvi (kuvaus, description)

2+1+2 F2
    UUOUU/OOUOOO F2
Metsäpirtti (mallipala, sample)

2+2+1    UUOOU/OUUOOO
Keitele, Rautu (F2), Polvijärvi, Kurkijoki ("vennääheksi", "Russian"), Polvijärvi ("neulotaan viiden langan kanssa", "needling with five"), Metsäpirtti (mallipala, F2, "puolikarjalainen", sample, "Half Carelian")

2+2+1 F1B1    UUOOU/OUUOOO F1B1
Metsäpirtti (kuvaus, "kokokarjalainen", description, "Full Carelian")

2+2+2    UUOOUU/OOUUOOO
Useilta paikkakunnilta mallipaloja (samples from several municipalities: Harlu, Impilahti, Kesälahti, Kitee (F2, "kokovenättä", "Full Russian"), Kiihtelysvaara, Korpiselkä ("kuuden takaa neulominen", "needling behind six"), Kurkijoki (F1, "vennäiks ompeleminen", "sewing in Russian"; "suomeksi", "Finnish"), Lempäälä, Parikkala (F2), Pielisensuu, Rautjärvi (F2, "venäjäksi", "Russian"), Ruokolahti (F2, "karjalainen", "Carelian"; "venäjäksi", "Russian"), Rääkkylä, Tuupovaara.
Lisäksi Kaavilta piirros (drawing) ja useilta paikkakunnilta kuvauksia (descriptions): Kuusjärvi, Loimaa, Polvijärvi, Puumala, Sonkajärvi (F2), Riistavesi, Ruokolahti, Suistamo, Tohmajärvi (F1), Valtimo, Äyräpää.

2+2+2, lettireunus F2   UUOOUU/OOUUOOU F2
Parikkala (mallipala; keruuarkisto, erillään vastauskorteista, sample)

2+2+3    UUOOUUU/OOOUUOOO
Puumala (kuvaus; kintaan 1. kerros tällä pistolla, sitten 2+2+2, description), Itä-Karjala, Suojärvi

2+3+3    UUOOOUUU/OOOUUUOOO
Suojärvi (mallipala, sample), Keitele

3+2+2    UUUOOUU/OOUUOOOO  (Kaukosen artikkelissa mainittu)
3+2+2 / 2+2+2+2 F1, lettireunus kahdella langalla  UUUOOUU/OOUUOOUU F1
Sonkajärvi (mallipala, "savolaista", sample, "Savonian")

3+3+3    UUUOOOUUU/OOOUUUOOOO
Korpiselkä ("yhdeksän takaa", "behind nine"), Riistavesi, Suistamo, Suojärvi, Uukuniemi


Pyöräyttäen / Finnish Turning Stitch
2+2+po    UUOO Down U/O Up UUOOO
Parikkala (piirros pyöräytetystä silmukasta, "pyöröittäi", drawing), Rautjärvi (F1)

2+2+po, lettireunus F2  UUOO Down U/O Up UUOOU F2
Parikkala (mallipala; keruuarkisto, erillään vastauskorteista, sample)

2+2+po, lettireunus F1   UUOO Down U/O Up UUOOU F1
piirroskuva Kaukosen artikkelissa (drawing)Näistä neulakinnaspistoista on sanallinen kuvaus, joka jättää tulkinnan varaa:
These are the ones based on interpretations: 


1+4     UOOOO/UUUUOO
Yhdeltä vastaajalta on piirros 1+3 -pistosta, ja hän mainitsee, että ohuemmalla langalla voidaan ottaa neljäkin lankaa. Peukalosilmukoita on yksi ja reunasilmukoita yksi (Uusikirkko).
Toinen vastaaja kertoo, että neulan päälle otetaan 4 silmukkaa ja että peukalolla oleva silmukka siirtyy neulalle juuri ennen kuin vedetään (Mäntyharju)
Kolmas vastaaja sanoo, että 3 tai 4 silmukkaa otetaan neulan päälle (Ristiina). Etenkin tämän kolmannen vastaajan kuvauksesta jää kuitenkin epävarmuus siitä, onko myös peukalosilmukka laskettu mukaan noihin 3-4 silmukkaan.

One informant had enclosed a drawing of the stitch 1+3 (UOOO/UUUOO), and mentioned that one could take four loops when working with a thinner yarn. One thumb loop, and one loop from the edge.
Another informant describes, that there are four loops on the needle, and that the thumb loop is moved to the needle (thumb loop is dropped off) just before pulling the yarn through.
Third informant writes that 3 or 4 loops are taken onto the needle. Though, it remained a bit unclear whether she/he had counted the thumb loop to those 3 or 4 loops. 2+2, "peilikuva"    OOUU/OOUUU
Kahdelta paikkakunnalta (Parikkala, Rautjärvi) on kuvaus, että neulan alle ja päälle otetaan kaksi lankaa. Tavallisestihan ensimmäiset langat otetaan neulan päälle ja vasta sitten alle.

Two informants describe that they take two yarns under the needle, and then two over the needle. Usually it is the opposite.


2+3½     UOOOo/uUUUOO
Vastaaja kertoo, että neulan päälle otetaan 3½ lankaa ja että silmukat pannaan peukalolta neulalle ennen kuin neula vedetään läpi (Kaustinen).
Peukalosilmukoiden määrä ei käy ilmi, mutta niistä puhutaan monikossa.

The informant describes that 3½ yarns are taken onto the needle, and that the loops on the thumb are put away to the needle (dropped from the thumb) before the needle is pulled through. The exact number of thumb loops is not mentioned, but the informant talks in plural. 


5+2     UUUUUOO/UUOOOOOO
Vastaaja kirjoittaa, että peukalon päälle otetaan viisi lankaa, alle kaksi (Pyhäjoki).
Ohje kuulostaa selvältä, mutta peukalosilmukoiden määrä tuntuu hämmentävän suurelta.

The informant writes that there are five loops on the thumb, and two under (the thumb). The instructions sound otherwise clear, but the number of thumb loops (five) sounds surprisingly big. 1+4+1 tai 1+4+po  UOOOOU/OUUUUOO tai UOOOO Down U/O Up UUUUOO
Kahdelta paikkakunnalta on kuvaus pistosta, jossa neulalla on viisi silmukkaa, joista viimeinen käännetään puoli kierrosta ympäri (Ilomantsi, "savolaiseen tyyliin") tai pyöräytetään (Sulkava, "neulotaan vennääksi").
Kumpikin vastaaja puhuu yhdestä peukalosilmukasta, joka pudotetaan pois juuri ennen kuin neula vedetään läpi.
Silmukan pyöräytyssuunta ei selviä kummastakaan kuvauksesta, mutta tekniikan voisi ajatella olevan venäjäksi, koska varsinainen pyöräyttäen-tekniikka on kyselyn aineiston mallipalojen perusteella tunnettu vain Parikkalassa ja Rautjärvellä. Osassa vastauksista käytettiin nimitystä pyöröittäin silloinkin, kun mallipala oli venäjäksi, ja etenkin, kun venäläisessä pistossa oli vain yksi viimeinen silmukka, esim. 2+2+1.
Muita mahdollisia tulkintoja tälle olisivat myös 1+2+1 F2, 1+2+po F2, 1+3+1 F1, 1+3+po F1, jos ajatellaan, että mukaan viiteen silmukkaan olisi jostain syystä laskettu myös 1-2 reunasilmukkaa.

Two informants describe a stitch in which there are five loops on the needle, and the last of them is turned (from Ilomantsi "Savonian style", from Sulkava "needling in Russian"). Both informants talk about one thumb loop.
The direction of the turning is not clear, but I assume it might be "Russian", because in the survey material there were samples or drawings of the actual Finnish Turning Stitch only from two municipalities (Parikkala, Rautjärvi). In some of the survey replies the names "Russian" and "Turning" were conflicting, and sometimes the person called her/his stitch "Turning" although the sample which she/he had sent was in "Russian". This happened especially when the Russian Stitch ended which one loop, e.g. 2+2+1 or 2+1+1.
Alternative interpretations could be 1+2+1 F2, 1+2+tr F2, 1+3+1 F1, 1+3+tr F1 - if you think the possibility that 1 or 2 connection stitches had been counted into that "five loops" for some reason.   2+4+1 tai 2+4+po   UUOOOOU/OUUUUOOO tai UUOOOO Down U/O Up UUUUOOO
Yksi vastaaja kuvailee: neulalle otetaan neljä lankaa ja viides silmukka kierretään (Metsäpirtti).
Samalta vastaajalta oli myös kuvaus pistosta, jossa neulan päälle otetaan viisi lankaa ja peukalolla on kaksi. Vaikka viisi silmukkaa kuulostaa hämmästyttävän suurelta luvulta, tämä toinen pisto kuitenkin voisi olla 2+5, sillä Ruskealasta oli mallipala 2+5 -tekniikalla.
Peukalosilmukoiden määrä ei kuvauksesta käy ilmi, mutta oletan, että niitä on kaksi, sillä vastaaja puhuu niistä monikossa, ja tämä (2+4+1 tai 2+4+po) on vastaajan mukaan muunnos edellä kuvatusta pistosta, jossa on kaksi peukalosilmukkaa.

The informant writes that there are four loops on the needle, and the fifth loop is turned. The number of thumb loops is probably two, because she/he describes first another stitch which has two thumb loops, and then she/he says this (2+4+1) stitch is a variant of the first mentioned.
The direction of turning is not clear, so this could be either Russian Stitch 2+4+1, or Turning Stitch 2+4+tr. 3+1+2 ?? UUUOUU/OOUOOOO
Yksi vastaaja kertoo, että peukalon päälle otetaan kolme lankaa, ja alta toiset kolme, joista kaksi hän kiertää ja vetää langan niiden läpi (Maaninka).
Kuvaus saattaa tarkoittaa venäläistä pistoa 3+1+2 tai jotain aivan muuta

The informant describes that there are three loops on the thumb, and under the thumb another three, two of which she/he turns/twists, and pulls the yarn through them.
Could be Russian Stitch 3+1+2, or something completely else.