maanantai 17. elokuuta 2015

Museon arkistossa Osa 3 - In the Museum Archives Part 3


In English at the bottom

Tämä postaus on kolmas ja viimeinen osa pitkästä postauksesta, joka liittyy Seurasaari-lehden vuoden 1957 kyselyyn nro 3 eli "Missä vielä valmistetaan neulakintaita" saatuihin vastauksiin. Kävin lukemassa vastausliuskat museoviraston arkistossa.

Venäjäksi 1+1+2, lettireunus, Vehmasjärveltä.
Russian Stitch UOUU/OOUOU, plaited edge, F1, from Vehmasjärvi. 

Mitäs muuta...

Säkkijärveltä löytyi pisto 3+3 F3 (UUUOOO/UUUOOOO), josta ei ollut mallipalaa, mutta vastaaja erittäin selväsanaisesti kuvailee kiinnityssilmukoiden määräksi kolme: yksi uusi ja kaksi vanhaa. Tämä kiinnitystapa vaikuttaa olleen harvinainen.

Karjalasta (ei tarkempaa paikkakuntatietoa) ja Säämingistä pujottelutapa 4+4 (UUUUOOOO/UUUUOOOOO).

Metsäpirtistä oli mallipala 2+3 'peilikuvana' eli 2:n yli, 3:n ali, lettireunuksella 
(OOUUU/OOOUUO), mallipala venäjäksi 2+1+2, ja kuvaus myös Ruskealassa käytetyn 2+5 -piston muunnoksesta venäjäksi 2+4+1, jota Metsäpirtissä pidettiin kauniimpana. Valitettavasti vastauksesta ei yksiselitteisesti ilmene, kumpaan suuntaan viides lanka peukalon takana käännetään, joten on mahdollista, että kyseessä olisi pisto 2+4+po (=viimeinen silmukka pyöräytetään, neulankärki oikealle). Toisaalta Metsäpirtistä olleet muut kuvaukset ja näytteet olivat venäjäksi eivätkä pyöräyttäen.

Kumpi näistä nyt sitten onkaan kauniimpi :) ?
Which one of these two is the prettier one :) ?

Venäjäksi 2+4+1
Russian Stitch UUOOOOU/OUUUUOO
Pyöräyttäen 2+4+po
Turning Stitch 2+4+tr

Sulkavalta oli kuvaus 'vennääks' neulomisesta 1+4+1 (UOOOOU/OUUUUOO), ja Vehmasjärveltä oli mallipala 1+1+2 lettireunuksella (UOUU/OOUOU)

Ruskealasta oli mallipala 2+5 (UUOOOOO/UUUUUOO), ohuesta langasta. Sama pisto kuvattiin myös Metsäpirtistä.

Pyhäjoelta löytyi pisto käänteisillä silmäluvuilla eli suomeksi 5+2
(UUUUUOO/UUOOOOOO). Tässä Pyhäjoen piston 5+2 kuvauksessa selkeästi puhuttiin peukalon päällä ja peukalon alla olevista langoista, mutta...


... monissa kuvauksissa puhuttiin neulan alle tai päälle jäävistä langoista. Tarkemmista kuvauksista, silmukkamääristä ja mallipaloista pystyi päättelemään, että osalle vastaajista neulan 'alle' jäävät langat olivat peukalosilmukat eli ne, jotka piston alussa jäivät tavallaan neulan alle, kun neula työnnettiin peukalon takana olevista silmukoista läpi, ja neulan 'päälle' jäävät langat olivat sitten ne, jotka poimittiin neulalle peukalon takana.

Mutta - osalle vastaajista sama ilmaisu neulan 'alle' jäävistä langoista tarkoittikin päinvastaista, eli 'alle' jäävät langat olivat ne, jotka oli poimittu neulalle, ja jotka jäivät neulan alle, kun neula käännettiin kohti peukaloa, ja neulan 'päälle' jäävät langat olivat peukalosilmukat, joiden läpi neula työnnettiin.

Alla ja päällä saattoi myös tarkoittaa eri asiaa riippuen siitä, neulottiinko pisto kokonaan tasona (vain pari vastaajaa sanoi, ettei käytä lainkaan peukalosilmukoita) vai oliko peukalosilmukka(-t) peukalon päällä koko piston ajan vai vain osan aikaa (vrt. esimerkiksi Aili Kurosen tapa neuloa venäjäksi).

Monet vastaajista pudottivat kaikki peukalosilmukat pois peukalolta piston loppuvaiheessa, ennen kuin neula vedettiin läpi. Tämä lienee työskentelytapa, josta olen käyttänyt nimitystä "pudota & poimi". Peukalosilmukat pudotetaan pois, mutta jos pistoon tarvitaan kolme peukalosilmukkaa, kiristetään ensin uusin silmukka peukalolle, ja neulalla nostetaan sen jälkeen kaksi pudotettua silmukkaa takaisin peukalolle, jotta saadaan jälleen kolme peukalosilmukkaa.

"Kuudella langalla" tarkoitti osalle vastaajista venäjäksi 2+2+2, mutta osalle suomeksi 3+3 tai suomeksi 2+2 F2. Samoin "viidellä neulominen" tarkoitti osalle venäläistä pujottelutapaa, esimerkiksi 1+2+2, mutta osalle suomeksi 2+3.

Kun otettiin "4 lankaa alle ja 2 päälle", se tarkoitti ainakin kahdessa vastauksessa venäläistä pujottelutapaa 2+2+2, eikä suomeksi 4+2 tai 2+4.

Osa työkuvauksista oli erittäin monitulkintaista luettavaa, ja harmi kyllä, näissä tapauksissa oli usein mahdotonta tehdä täysin varmoja päätelmiä.


Tässä linkki Osaan 1 ja Osaan 2In English

This blog post is the third of three, concerning the Finnish national nalbinding survey in 1957. I visited the archives of the Finnish National Board of Antiquities (NBA), reading the written answer sheets (about 1500 ones), and looking for new nalbinding stitches.


So, what else...


From Säkkijärvi there was Finnish Stitch 3+3 F3 (UUUOOO/UUUOOOO). The respondent had not included a sample, but the description about three connection stitches was very clear (one new, two old ones). This F3 connection type seems to have been a rare one.

From Karjala (information about exact place missing) and Sääminki there was the Finnish Stitch 4+4 (UUUUOOOO/UUUUOOOOO).


From Metsäpirtti there were several samples, one of which was Finnish Stitch 2+3 'mirror image', with plaited edge (OOUUU/OOOUUO), a sample of Russian Stitch 2+1+2 (UUOUU/OOUOOO), and Finnish Stitch 2+5, and its variant Russian Stitch 2+4+1, which was thought to be stronger and more beautiful. Unfortunately the description is not unambiguous, and doesn't say exactly to which direction to turn the fifth loop, so it is possible that the stitch would actually be Turning Stitch 2+4+tr. On the other hand, other samples from Metsäpirtti were made with Russian Stitch.

From Sulkava there was a description of Russian Stitch 1+4+1 (UOOOOU/OUUUUOO),
and from Vehmasjärvi a sample of Russian Stitch 1+1+2, plaited edge (UOUU/OOUOU)


From Ruskeala there was a sample of Finnish Stitch 2+5 (UUOOOOO/UUUUUOO), made of
thin yarn. The same stitch was described by a respondent from Metsäpirtti, too.


From Pyhäjoki there was a description with reversed loop counts, ie Finnish Stitch 5+2 (UUUUUOO/UUOOOOOO). In this description from Pyhäjoki it was clearly about the loops on the thumb, and under the thumb, but... 


... in many of the descriptions the respondents wrote about yarns under or over needle. On the basis of the descriptions, loop counts, and samples, it was possible to reason that for some respondents the loops 'under' the needle meant thumb loops, ie those which in the beginning of the stitch were sort of 'under' the needle when the needle was inserted into the loops behind the thumb, and the loops 'over' the needle meant those which were picked up onto the needle behind the thumb.

But - for some other respondents, the loops 'under' the needle meant the opposite! That is, the loops 'under' the needle were those that had been picked up onto the needle and which were under the needle when the needle was turned towards the thumb, and the loops 'over' the needle meant the thumb loops, through which the needle was inserted.

Under and over meant sometimes different things also depending on the technique - whether the stitch was made flat (only few respondents mentioned they do not use thumb loops at all), or whether the thumb loop (or loops) were held around the thumb all the time during each stitch, or only part of the time (e.g. Aili Kuronen's way of nalbinding Russian Stitch).

Many respondents seemed to drop off all the thumb loops before they pulled the needle through, then tension a new thumb loop. This is likely what I have been calling "drop & pick up" technique. If your stitch requires three thumb loops, you drop off them all at the end of the stitch, then tension a new loop around the thumb, and lift two dropped loops back onto the thumb, in order to have three thumb loops again. 


Nalbinding with 'six' loops, meant for some of the respondents Russian Stitch 2+2+2, but for some it meant Finnish Stitch 3+3, or Finnish Stitch 2+2+ F2. Likewise, nalbinding with 'five' loops, meant Russian Stitch (e.g. 1+2+2) for some respondents, but Finnish Stitch 2+3 for others.

When the stitch required "4 loops over and 2 under", at least in two cases that meant Russian Stitch 2+2+2, instead of Finnish Stitch 4+2 or 2+4. 


From time to time the descriptions were pretty challenging to understand, and in those cases it was often impossible to make reliable conclusions.

Links to Part 1 and Part 2