perjantai 22. heinäkuuta 2016

Huivi edestakaisin - How to make a scarf forth and back

2016-07-22

Neulakinnastyötähän tehdään useimmiten pyöreänä lätykkänä tai putkilona, mutta suht kätevästi, ainakin minun mielestäni, neulakinnastekniikka taipuu myös edestakaisin neulomiseen, siis samalla tavalla kuin neuloessa tai virkatessakin työtä usein käännetään.

Nalbinding technique is mostly used for making items either as flat round(ish) pieces or tube-like thingies, but, at least in my opinion, nalbinding technique works pretty nicely also for nalbinding forth and back (or to and fro). In English below each photo. 


Neulakinnastekniikalla valmistettu huivi, neulottu edestakaisin.
A scarf made by nalbinding forth and back. 

Opettelin neulakinnastekniikan Krista Vajannon videoilta heinä-elokuussa 2009, ja tuon yllä olevan huivin tein heti elokuussa, ensimmäisten minikokoisten testikintaiden ja testisukkien sekä kahden oikean kokoisen sukkaparin jälkeen. En tiennyt, että neulakinnastekniikalla ei 'voisi' kääntyä, vaan tein vain ja kääntyilin päissä niin kuin parhaaksi katsoin. 

Ms Krista Vajanto's videos were the treasure box where I learnt myself nalbinding in July-August, back in 2009. The beetroot coloured scarf above was one of my first items I finished in August 2009, right after the first mini sized pair of mittens and socks, and two pairs of normal sized socks. At that time I don't think I yet knew that one 'could not' nalbind forth and back, so I just nalbound, and turned at the ends the best I could.

Neulakinnastekniikka - edestakaisin neulominen.
Nalbinding forth and back (or to and fro).

Yllä olevassa kuvassa punainen nuoli osoittaa edellisen kerroksen viimeisen silmukan (mallipala tehty suomeksi 1+1). Meneillään olevaa kerrosta jatketaan, kunnes viimeinen uusi silmukka on kiinnitetty tuohon edellisen kerroksen viimeiseen silmukkaan (punainen nuoli). Tämän jälkeen tehdään kaksi ylimääräistä silmukkaa, joita ei kiinnitetä edelliseen kerrokseen, tehdään siis tavallaan vain silmukkaketjua. Työ käännetään, ja seuraava uusi silmukka kiinnitetään valkoisen nuolen osoittamaan silmukkaan. Huom. Valkoisen nuolen osoittamaan, eikä siihen, joka kahden lisäsilmukan jälkeen on viimeisenä. 

Ylimääräisiä silmukoita ei ole pakko tehdä, sillä kääntyminen onnistuu ilmankin, mutta kääntyminen on helpompaa ja poimittavat silmukat löytyvät vaivattomammin, kun kerroksen lopussa tekee pari ylimääräistä silmukkaa. Työn leveyskin saattaa paremmin pysyä haluttuna eikä lähde vahingossa kapenemaan.  

On the photo above, the red arrow points to the last stitch of the previous row (swatch made in Oslo Stitch UO/UOO F1). Keep nalbinding until you connect the last new stitch into that last stitch of the previous row (red arrow). Then, make two additional stitches, but do not connect them - just like when making a chain of stitches. Turn your work, and connect the next new stitch into the loop which is pointed by the white arrow. Note: The loop pointed by the white arrow, not the last stitch/loop after you have made the two additional stitches. 

Making the additional stitches is not absolutely necessary, but it makes the turning easier, and it is easier to see/find which loops to pick up. It also might help to keep the stitch count even so that your work won't narrow accidentally. 

Neulakinnastekniikka - edestakaisin neulottu mallipala.
Nalbinding forth and back (or to and fro). 

No sitten niitä muita tapoja tehdä huivi.

There are other ways of making a scarf, too.

Neulakinnastekniikka - edestakaisin neulominen, lenkkihapsut huivin päissä.
Nalbinding forth and back (or to and fro), looped fringes at the ends.

Kappaleen päissä voi tehdä myös useamman ylimääräisen silmukan ennen työn kääntämistä. Tällöin päihin muodostuu lenkkimäisiä hapsuja. Tämän tavan taisin ensimmäisen kerran nähdä Marjut Nordbergin gradussa. Suosittelen silmukkamerkkien käyttöä päissä esimerkiksi viiden ja kymmenen silmukan päässä, jotta silmukkamäärä pysyy samana ja kappaleen päät suorina. 

Instead of making just two additional stitches at the end of each row, you could make several additional stitches before turning your work. By that way you will get looped fringes at the ends. I think I saw this system first in Marjut Nordberg's Master's Thesis. I recommend using stitch marks, for example in the fifth and tenth loops at both ends, in order to keep the stitch count even and the ends straight. 

Alla on seuraava vaihtoehto.

Below is the next option. 

Neulakinnastekniikka - yksi tapa tehdä pitkä suorakaiteen muotoinen huivi, yksittäiset rivit.
Nalbinding - one way to make a long rectangular scarf, single rows. 

Yläkuvassa huivivauva on tehty yksittäisillä silmukkakerroksilla, jotka on päissä jätetty kiinnittämättä edelliseen kerrokseen. Näin saadaan hapsut. Aivan yhtä hyvin hapsut voidaan jättää tekemättä, jolloin silmukat kiinnitetään edelliseen kerrokseen koko matkalla. Edelleen suosittelen silmukkamerkkien käyttöä.

On the photo above the tiny 'baby scarf' was made by nalbinding single/individual rows which were left unconnected at each end. By this way you get fringes. If you do not want fringes, simply connect the new stitches to the previous row all the way. Again, I recommend using stitch marks. 


Neulakinnastekniikalla valmistettu huivi. Jokainen raita on yksittäinen kerros.
A scarf made by nalbinding. Each colour stripe is one single row. 

Neulahuivi - yksittäisin kerroksin. Huivissa käytetty omanilainen pisto kääntyy kierteelle itsestään.
A nalbound scarf, single rows. The Omani Stitch tends to curl up. 

Neulahuivi - yksittäisin kerroksin. Suomeksi 1+1.
A nalbound scarf, single rows. Oslo Stitch UO/UOO F1.
 

Alakuvassa malli neliömäiseen tai suorakaiteen muotoiseen kappaleeseen.

On the photo below, a way to make a square or rectangular shaped item. 


Neulakinnastekniikka - neliö.
Nalbinding a square.
Nelikulmaisen tai suorakaiteen muotoisen huivin, tai muun kappaleen, voi tehdä esimerkiksi näin, keskeltä aloittaen. Suorakaidetta varten tehdään pitkä aloitusketju. Tässä mallipalassa tein kulmissa aina viisi silmukkaa yhteen edellisen kerroksen silmukkaan. Lisättävien silmukoiden määrä riippuu langasta ja käytetystä pistosta. Silmukat voinee jakaa tasaisemminkin, esimerkiksi 1+3+1 tai 2+1+2. Kääntymiskohta kannattaa yrittää katsoa tarkasti. Vasemmassa alakulmassa oranssin kerroksen lisäyssilmukat olisi mielestäni pitänyt tehdä yhtä silmukkaa aikaisemmin, jolloin kuvassa alinna olevaan oranssiin kerrokseen ei olisi muodostunut mutkaa.

You could make a square or rectangular shaped scarf, or other item, for example like this, by starting from the middle. For a long rectangular you obviously need a long chain of stitches to start with. In this test piece I made five stitches into one loop of the previous row. The number of stitches to add depends on the yarn and the stitch you are using. You could make the increases more evenly, for example 1+3+1 or 2+1+1, I think. It is worth paying attention to the exact place of the corner. On the lower left corner, the orange row, I think I should have made the increases one loop earlier, into the previous loop, so that there would not be the slight curve on the bottom orange row that there is now. 

Ja vielä kolmiohuivi.

One more, a triangle scarf. 

Neulakinnastekniikka - kolmihuivi.
Nalbinding - beginning of a triangular scarf.

Yllä olevassa mallipalassa tein rivin päässä viisi ylimääräistä silmukkaa, käänsin työn ja kiinnitin seuraavan uuden silmukan kolmanteen noista viidestä lisätystä silmukasta. Lisättävien silmukoiden määrä riippuu langasta, käytetystä pistosta sekä siitä, kuinka loivan tai jyrkän kulman kolmiohuiviinsa haluaa.

Jos kolmiohuivin aloittaa pisimmästä reunasta, päissä/reunoissa jätetään rivi muutaman silmukan verran kesken ja käännytään.

In the triangular scarf sample above, I made five additional stitches at the end of each row, turned the work, and connected the next new stitch into the third one of those five stitches. How many stitches to add, depends on the yarn and the stitch you are using, and also how steep or gradual angle you want in your triangle scarf or shawl. 

If you start your triangle scarf at the longest edge, simply make the turn a few stitches before the end/edge, and your scarf or shawl will narrow little by little. 

maanantai 18. heinäkuuta 2016

Kinnaskirjoja - Nalbinding books by Martta and Kerstin


2016-07-18

Kyllä meitä suomalaisia neulakinnasharrastajia on hemmoteltu viime kuukausina! Ensin lokakuussa 2015 ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen kokonainen kirja neulakinnastekniikasta, Mervi Pasasen Yhdellä neulalla - neulakinnastekniikka tutuksi, ja tammikuussa 2016 julkaistiin toinen suomalainen neulakinnaskirja, Martta Valkeejärven Kinnasneulakirja.

Kerstin Paradis Gustafssonin kirja Nålbindning - Nu och då julkaistiin sekin 2015.

In English below photos and at the bottom.

Martta Valkeejärven Kinnasneulakirja
Martta Valkeejärvi's book Kinnasneulakirja
 

We Finnish nalbinders have been so spoiled during the past few months! First in October 2015 Mervi Pasanen's book Yhdellä neulalla - neulakinnastekniikka tutuksi was published, the first ever book in Finnish language entirely about nalbinding, and then three months later, in January 2016, also Martta Valkeejärvi's book Kinnasneulakirja appeared in bookstores.

Also Kerstin Paradis Gustafssons book Nålbinding - Nu och då, a Swedish book, was published in 2015.


Kerstin Paradis Gustafssonin kirja Nålbindning - Nu och då
Kerstin Paradis Gustafsson's book Nålbindning - Nu och då 

Kinnasneulakirja

Kinnasneulakirja on toinen suomeksi julkaistu kokonainen neulakinnastekniikkaa käsittelevä kirja. Tuntuu hämmästyttävältä, ettei aiheesta aiemmin ole julkaistu lehtiartikkeleita enempää, kun ottaa huomioon, että Suomessa neulakinnastekniikka kuitenkin on säilynyt vuosisatoja ja elossa on edelleen henkilöitä, jotka ovat oppineen taidon äidiltään tai isoäidiltään.

Martta Valkeejärvi on sisällyttänyt kirjaansa QR-koodeja, joiden avulla pääsee katsomaan kirjan joidenkin ohjeiden videot. Videoita on yhteensä kymmenen, ja ne löytyvät täältä (linkki). Mervi Pasasen kirjan värikkäisiin kinnaskuviin verrattuna Valkeejärven kirjan kuvituskuvien väritys on skandinaavisen vaalea, valkoista, vaaleanharmaata ja vaaleanruskeaa.

Kirjassa kerrotaan muun muassa erilaisia aloitustapoja, langan jatkaminen sekä edestakaisin työskentely. Kirjassa on mainittu silmukkaluvut useista neulakinnastekniikoista, joista kuuteen on tarkemmat ohjeet sekä videot. Valkeejärvi käyttää nimityksiä "kaksivaiheiset pistot" (suomalaiset), "kolmivaiheiset pyöräyttäen" (pyöräyttäen), "kolmivaiheiset pistot päältäpäin" (venäläiset) ja "kolmivaiheiset pistot poikkeavassa järjestyksessä" (Åslen pisto). Kirjassa on ohjeet Åslen piston muunnokseen, jossa kiinnityssilmukat ovat poikkeavasti F2 eivätkä Bottom1+F1. Ohjeita kirjassa on yhteensä lähes 20 - päähineitä, käsineitä, sukkia ja huiveja.


In English

Kinnasneulakirja is only the second book in Finnish, which is entirely about nalbinding. I find this amazing since in Finland the art of nalbinding never totally vanished and there still are people alive who learnt this art from their mothers or grandmothers


In Martta Valkeejärvi's book there are a few QR codes which take the reader to view the videos of some of the instructions in the book. There are ten videos altogether (link). Compared to the colourful photos in Mervi Pasanen's book, the colour theme in Valkeejärvi's book is quite Scandinavian, white, pale gray, and light brown. 

The book includes instructions, among others, for different ways of starting, plicing the yarn, and working forth and back. Several nalbinding stitches are briefly mentioned, by the number of stitches only, and there more detailed instructions with videos for six nalbinding stitches. Valkeejärvi uses terms "kaksivaiheiset pistot" (Finnish), "kolmivaiheiset pyöräyttäen" (Turning), "kolmivaiheiset pistot päältäpäin" (Russian), and "kolmivaiheiset pistot poikkeavassa järjestyksessä" (Åsle Stitch). In the book there are instructions for Åsle Stitch variant with connection stitch F2, instead of the traditional Bottom1+F1. Altogether there are instructions for almost 20 items - head wear, mittens, socks, and scarves. Nålbindning - Nu och då

Ruotsalaisen Kerstin Paradis Gustafssonin kirja Nålbindning - Nu och då julkaistiin vuonna 2015. Gustafsson on aiemmin kirjoittanut neulakinnastekniikasta kappaleen kirjaan Gamla textila tekniker i ull (1980), joka on 2014 käännetty englanniksi, Old textile techniques in wool. Nyt julkaistu kirja Nålbindning - Nu och då on mielestäni irrotettu ja laajennettu versio vanhasta kirjasta Gamla textila tekniker i ull. Esitellyt neulakinnastekniikat ovat molemmissa samat. Uudemmassa kirjassa kerrotaan lisäksi muun muassa neulakinnastekniikan historiaa, käytetyistä materiaaleista ja yleisiä neulakinnastekniikkaan liittyviä ohjeita, kuten langan jatkaminen.

Nålbindning - Nu och då -kirjassa esitellään eri neulakinnastekniikoita, jotka Gustafsson on oppinut tuntemiltaan naisilta, Brittalta, Svealta, Toralta ja Majlta. Brittan opettama tekniikka on sama kuin ns. Brodénin pisto eli suomeksi 1+3 F2. Myös Toran käyttämä tekniikka on sama, suomeksi 1+3 F2, mutta hän käsittelee silmukoita hieman eri tavalla, ja ilmeisesti siitä syystä Toran opettama neulakinnastekniikka on laskettu kirjassa erilaiseksi kuin Brittan. Svean opettama neulakinnaspisto on suomeksi 3+3 F2 ja Majn neulakinnastekniikka ns. Dalbyn pisto eli venäjäksi 1+1+1 F1 (tai F2). Myös Åslen pisto näytetään.

Lisäksi kirjassa on piirroskaavioita muutamasta muusta neulakinnastekniikasta, kuten Paracas-intiaanien käyttämästä tekniikasta, joka on sama kuin Tarimin pisto (= koptilainen pisto) sekä napinläpipisto/pykäpisto ja sen muunnoksia, joissa silmukkaa on kierretty eri tavoin.

Kiinnostava on Gustafssonin ohje peukalon tekemiseen, joka oli esitetty jo vanhassa Gamla textila tekniker i ull -kirjassa. Sellaista en muissa lähteissä ole nähnyt. Gustafsson kehottaa aloittamaan peukalon tekemisen peukalonhangan puolelta ja neulomaan C-kirjaimen muotoisen vajaan kerroksen peukalon etupuolen ympäri toiselle puolelle peukalonhankaa. Sen jälkeen kyseinen vaillinainen kerros päätellään, ja aloitetaan kokonaan uusi kerros samasta kohtaa kuin ensimmäinen, C-kirjaimen muotoinen kerros. Tällä tavalla peukalon etupuolelle muodostuu yksi kerros enemmän kuin peukalonhangan puolelle, ja peukalo on siis pitempi peukalon etupuolelta. Gustafsson perustelee ohjettaan sillä, että näin valmis peukalo pysyy kintaassa oikeassa asennossa eikä käänny alaspäin. Itse en ole kokeillut Gustafssonin tekniikkaa, mutta ajattelisin, että käytössä ei ole niin suurta merkitystä onko peukalossa ylimääräinen kerros peukalon etupuolella vai ei.


In English
Swedish nalbinder Kerstin Paradis Gustafsson's book Nålbindning - Nu och då was published in 2015. She has written earlier a chapter in the book Gamla textila tekniker i ull, in 1980 (translated in English in 2014, Old textile techniques in wool). Her new book seems to be basically the same as the chapter in the older book, with some additional contents. Both books show the same nalbinding stitches. In addition, the new book includes information about history of nalbinding, materials, and general information, like for example splicing the yarn.

In the book Nålbindning - Nu och då there are a few different nalbinding stitches which Gustafsson has learnt from the women she knows, Britta, Svea, Tora, and Maj. The nalbinding stitch by Britta is the same as Brodén Stitch (UOOO/UUUOO F2), and so is the stitch by Tora also. Tora manipulates the loops in a bit different way than Britta, so probably that is why these two have been counted as two different techniques although the stitch itself is the same. The nalbinding stitch by Svea is Finnish Stitch 3+3 F2 (UUUOOO/UUUOOOO F2), and Maj's stitch is the so called Dalby Stitch (UOU/OUOO), either with F1 or F2 connection stitch. Also the instructions for Åsle Stitch are shown.

In addition to that there are drawn diagrams for some other nalbinding stitches, for example the one used by Paracas Indians (same as Tarim/Coptic Stitch), and Buttonhole Stitch with a few variations in which the loops are twisted in different ways.

Gustafsson's instructions for making thumb are interesting. They were published already in the older book, Gamla textila tekniker i ull, and I have not seen similar instructions by anyone else. She tells to start the thumb on the web side of the thumb hole, that is, if you put the mitten in your hand, the upper edge of the thumb hole, the edge that is between thumb and other fingers. Then she tells to make a sort of a C-shaped row, go around the thumb hole, and then finish that row (without the start and end points meeting), and start an entirely new row at the same place where the first, C-shaped row was started. By this way there will be an additional row on the front/outer side of the thumb, and the thumb is 'longer' on the front/outer side. Gustafsson reasons her instructions by explaining that by this way the finished thumb will stay pointing up towards fingers instead of flopping downwards. I have not tried making a thumb following her instructions, so I don't know how it would really look like, but I tend to think that when you are using the mittens, it does not make a big difference whether there is an additional row or not. 

keskiviikko 6. heinäkuuta 2016

Kintaat ja uuden piston kokeilua - Nalbinding and testing a new stitch


2016-07-06

Pitkästä aikaa sain jotain valmiiksikin :) . Neulakintaat tällä kertaa venäläisen neulakinnaspiston muunnoksella eli poimin yhden ylimääräisen silmukan neulalle (ks. kuva alempana).

After a long while I finally finished something :) . A pair of nalbound mittens, this time using a modified Russian Stitch, meaning that I picked up one additional loop onto the needle (see the photo). In English below each photo.


Neulakintaat.
Nalbinding mittens. 


Lankana on Pirtin Kehräämön Z-kierteistä lankaa (Zss), ja punaiset koristeet on tehty Riihivillan Maahisella.

Yarn is from Pirtin Kehräämö, Zss-plied, and the embroidery in red is Riihivilla's hand dyed yarn Maahinen


Ensin venäjäksi 2+1+1, sitten 1 ylimääräinen silmukka etukautta
First Russian Stitch 2+1+1, then 1 additional loop from front to back

Yläkuvassa punainen nuoli osoittaa ylimääräisen silmukan poimimisen. Oikeastaan tämä siis kai olisi 4-vaiheinen pisto.

On the photo above, the red arrow shows how to pick up the additional loop. I think this would be a 4-phased stitch. 


Piston etupuoli
Front side

Tässä piston etupuoli, ja alakuvassa nurja puoli.

Above the front side of this stitch, and below the reverse side. 


Piston nurjapuoli
Reverse side

Neulakintaat.
Nalbinding mittens.
Neulakintaat, tässä vielä ilman koristelua.
Nalbound mittens, waiting for the embroidery. 
#77