lauantai 2. elokuuta 2014

Opiskelemaan - Back to School


Lähden kuulkaa kouluun! Opiskelemaan! Nyt voin paljastaa, että pääsykokeisiin lukeminen olikin merkittävin syy, miksi blogiin ei merkintöjä tämän vuoden puolella kertynyt. Vaikka pääsykoekirjoja tulikin perhesyistä luettua pahimmillaan vain viiden minuutin pätkissä, opiskelupaikka varmistui pari viikkoa sitten, ja siellä sitten koulunpenkillä kuluvatkin seuraavat vuodet. Kolmas ammatti, aivan eri alaa kuin edelliset kaksi, ja tiukka tavoite on valmistua viidessä vuodessa, jotta ehtii vielä töihin ennen eläkeikää ;) - ei tässä iässä enää ole varaa pitkittää valmistumista, etenkään, kun kyseisellä alalla ei oikeisiin töihin pääse ilman opintojen loppuunsaattamista. Edessä muutto opiskelupaikkakunnalle ja heipat työkavereille firmassa, jossa tuli viihdyttyä lähes 19 vuotta. Uutta ja outoa, jännittävää ja innostavaa!

Ja ehkä niitä neulakintaitakin vielä valmistuu :D . Olin varannut paikallisesta kirjastosta näyttelytilan syyskuulle, ajatuksena laittaa esille tekemiäni neulakintaita, -sukkia, -pipoja ja -huiveja, mutta se näyttely jää nyt pitämättä.


Guess what! I am going back to school! To study! Now I can reveal the biggest reason there weren't any blog entries earlier this year: I was studying for the entrance exams. Due to the family reasons (like kids and dog and everything), there were weeks I was able to study only five short minutes at a time, but nevertheless, the letter of acceptance arrived three weeks ago. This will be the second time I am changing my career, steering to a totally new path really, and I am aiming to graduate in five years, in order to be back in working/professional life before it'll be time to retire ;) - in my age it's useless to delay graduating, especially since in that business one cannot enter real jobs before graduating. Getting ready to move to a new city, and say bye-bye to workmates in a company where I've spent almost 19 years. Something new and unknown, exiting and inspiring!

And maybe there will be a few more nalbound mittens, too :D . I had booked the show vitrines in the local library for September, in order to put on display the nalbound mittens, socks, hats and shawls/scarves I have made, but that exhibition is now obviously cancelled.perjantai 27. kesäkuuta 2014

Hansen & Nordland


2014-06-27

Sain niin hienot kaaviokuvat Hansenin koodista ja Nordlandin systeemistä, että onhan niistä muutama sana kirjoitettava! Molemmissa kaavioissa on kuvattuna sama pisto eli venäjäksi 1+1+1.

I got such nice drawings showing Hansen's Notation and Nordland's system that I feel obliged to write a few lines! Both diagrams show the same stitch, ie Dalby Stitch. 
In English at the bottom.
Hansenin koodi UOU/OUOO (venäjäksi 1+1+1)
Hansen's Notation UOU/OUOO (Dalby Stitch)

Nordlandin systeemillä 5(112) eli venäjäksi 1+1+1
Nordland's System 5(112) (Dalby Stitch)

Hansenin koodia
, esim. UOU/OUOO, luetaan vasemmalta oikealle. Seuraa yläkuvassa punaista lankaa alhaalta myötäpäivään. U = under eli ali, ja O = over eli yli. Vinoviiva kuvaa langan suunnan kääntymistä. Ks. myös video (linkki).

Nordlandin systeemillä merkittynä sama pisto, UOU/OUOO (venäjäksi 1+1+1), kirjoitetaan 5(112), ks. alakuva. Nordland laskee montako 'risteystä' (intersections) pistossa on. Kuvan esimerkissä risteyksiä on viisi (merkitty roomalaisin numeroin I-V), joten kuvan pisto on "a 5 system stitch". Numeroin 1-1-2 merkityt kohdat (vihreät ympyrät) kertovat langan kulun, tässä tapauksessa 1 x yli, 1 x ali, 2 x yli, eli "112".

Nordlandin systeemissä lukusarjan viimeinen luku pienenee yhdellä, jos uutta silmukkaa kiinnitettäessä poimitaan yhden reunasilmukan sijasta kaksi. Venäjäksi 1+1+1 yhdellä reunasilmukalla on siis 5(112), mutta sama pisto kahdella reunasilmukalla onkin 5(111). Jos reunasilmukoita poimittaisiin kolme, Nordlandin systeemillä pisto merkittäisiin 5(11).

Hankaluutena Nordlandin systeemissä on se, että sama merkintätapa, esimerkiksi 3(1), voi tarkoittaa useampaa eri pujottelutapaa! Moniselitteisyyttä luo paitsi se, että Nordland ei erittele, kulkeeko lanka toisen langan ali vai yli, myös edellä mainittu "kaksi reunasilmukkaa pienentää viimeistä numeroa" -sääntö.


Hansen's Notation
is read from left to right, for example UOU/OUOO. Follow the read yarn clockwise, starting from the bottom (upper diagram). U = under, O = over, and  / = direction of the yarn changes. Watch a video, too (link).

The same stitch, UOU/OUOO, would be 5(122) in Nordland's System (lower diagram). Nordland counts how many 'intersections' there are in the stitch. In the second diagram there are 5 intersections (marked with numbers I to V), so this is "a 5 system stitch". Numbers 1-1-2 (and green circles) show how the yarn goes under/over, in this case 1 x over, 1 x under, and 2 x over, thus "112".

In Nordland's System the last digit becomes smaller if the connection stitch is F2 (or B2) instead of F1 (or B1). So, UOU/OUOO F1 would be 5(112), while same stitch UOU/OUOO F2 would be 5(111), and if it was F3, it would be 5(11).

In Nordland's System the same notation, for example 3(1), can mean more than one stitch! Nordland does not specify if the yarn goes under or over, so U/OU F2, O/UO F2, U/OO F2, and O/UU F2 are all marked as "3(1)", and also the fact that F2/B2 gets different digits compared to F1/B1, causes ambiguous notations.Hansen's Notation:
Textiles in Northern Archaeology - NESAT III in Textile Symposium in York "Nålebinding definition and description" by Egon Hansen, 6-9 May, 1987.

Odd Nordland:
Primitive Scandinavian Textiles in Knotless Netting, 1960.
lauantai 14. kesäkuuta 2014

Videoita neulakintaasta - Nalbinding Videos

2014-06-14

Uusia videoita eri neulakinnastekniikoista - New Nalbinding Videos - Nya videor om nålbindning

(In English at the bottom; på svenska nederst)

Tämä blogi on erinäisistä syistä - koiranpentu ja omia juttuja jne jne - ollut hiljaistakin hiljaisempi viime syksystä saakka, mutta ei hätää, täällä ollaan! Youtubesta löytyy 13 uutta neulakinnasvideota (linkki, joka toivottavasti vie suoraan niihin uusimpiin videoihin). Oli niitä neljästoistakin, mutta videot jo ladattuani huomasin puhuvani videolla yhdestä neulakinnastekniikasta, mutta tekeväni aivan toista, joten se video piti poistaa :D

Neulakintaita ja neulasukkia - Nalbound mittens and socks -
Nålbundna vantar och sokker

This blog has been silent over the past months, since last autumn - a puppy, and my own stuff etc etc - but no worries, here I am! On Youtube there are now 13 new nalbinding videos (a link which hopefully will take you directly to those newest ones). Oh well, there were 14 of them, but afterwards I realized that on one video I had been talking about one nalbinding stitch while doing another stitch, so that one had to be deleted :D 

The photo above shows some of my work, and oh there is a pair of socks I have made since the previous blog post. Bloggen har varit tyst de senaste månaderna, sedan i höstas - en hundvalp och mina egna saker osv osv - men oroa inte, här är jag! På Youtube finns det 13 nya videor om nålbindning (linken, som ska ta dig direkt till de nyaste videorna, hoppas jag). Nåja, det fanns 14 videor, men sen märkte jag att på en video talade jag om en nålbindningsteknik men visade en annan teknik, så jag måste ta den bort :D

På bilden visas några av mina vantar och sokker, och det finns faktiskt ett par av sokker jag har nålbundit sen den sista bloggposten i september.
#75