keskiviikko 10. elokuuta 2016

1930-luvun kintaat Joutsenosta - 1930's mittens from Joutseno


Ruotsin digitaalisessa museossa on kuva joutsenolaisista neulakintaista, jotka on hankittu Ruotsiin vuonna 1931 (linkki). Kintaissa on kaksivärinen koristeellinen suu. (Edit: 2/2017. Alkuperäisten kintaiden värit olivat valkoinen ja kirkkaanvihreä!)

In the Swedish digital museum there is a photo of a pair of nalbound mittens from Joutseno (Finland), the pair was acquired to Swedish museum in 1931 (link). The mittens have a decorative cuff worked in two colours. In English here and there below photos. (Edit: 2/2017. Original colours were white and bright green!)

Neulakintaat, malli vuodelta 1931 joutsenolaisista kintaista.
Nalbinding mittens, a copy of mittens from Joutseno (Finland) in 1931.

Digitaalisen museon sivuilla ei ollut näistä kintaista tarkempia tietoja, esimerkiksi kintaiden kokoa. Vertasin museon kintaita omiini, muun muassa peukalonhangan ja kärjen pituutta, ja tulostin kintaiden kuva olettamassani luonnollisessa koossa. Arvioin kintaiden pituudeksi 30,5 cm. Kintaat näyttivät paperilla valtavilta! Yllättävää kyllä, valmiit kintaat eivät kädessä kuitenkaan tunnu erityisen suurilta.

On the pages of Swedish digital museum there wasn't any additional information about these mittens, nothing about the size of the mittens, for example. I compared the museum mittens to my own, the distance between thumb root and mitten top, among others, and then printed out the photo of the mittens in the supposedly natural size. I estimated the length would be about 30.5 cm (12 inches). The mittens looked huge on the paper! I was a bit surprised to find that the finished mittens do not feel too large in my hands, after all. 


Museokintaiden kuva tulostettuna oletetussa luonnollisessa koossa.
Photo of the museum mittens printed out in the presumed natural size. 

Neulakinnaspistoksi valitsin suomeksi 2+3 F2 rannekkeen koristekuvioiden vertailun perusteella, ja työskentelin tasona ilman peukalosilmukoita.

I chose to use Finnish Stitch UUOOO/UUUOOO F2, based on the two-coloured decorations on the cuff, and I did not use thumb loops but worked flat. 


Neulakintaat aluillaan, alla tulostettu kuva alkuperäisestä kintaasta.
Starting the project, a printed picture of one of the the original mittens.


Rannekkeen koristekuvion alku.
Beginnin the two-coloured decoraction of the cuff. 


Alkuperäinen ranneke ja kopio.
The original cuff and the copy of it. 


Neulakintaat, kopio joutsenolaisista kintaista vuodelta 1931.
Nalbound mittens, copied from mittens from Joutseno (Finland), in 1931.

Tavallisesti pesen valmiit neulakintaat, huovutan kevyesti ja harjaan sisäpuolen pörröiseksi. Neulakintaiden kiertymisen pesussa olen huomannut aikaisemminkin - joskus näyttää kuin pesusta olisi tullut kaksi saman käden kinnasta, ja kintaita saa käännellä ja venytellä ennen niiden asettamista kuivumaan. Pyöreäkärkisissä kintaissa kiertymisellä ei juuri ole suurta merkitystä. Näissä kintaissa on kulmikas kärki, joten kiertymisen määrä on helppo havaita.

Kintaat on aloitettu kärjestä. Peukaloaukon aloitin kummassakin kintaassa tasan reunasta (tai päätin tasan reunaan). Vasemman käden kintaan peukalo (kuvassa) on pesussa kiertynyt hieman liikaa kohti kämmentä venyttelyistä ja asetteluista huolimatta, ja se vetää kintaankärjen vinoon, kun kinnas on kädessä. Oikean käden kintaan peukalo (ei kuvaa) on vastaavasti kiertynyt hieman liikaa kämmenselän puolelle. Jos vielä teen kulmikaskärkisiä kintaita, aion kokeilla vasemman kintaan peukaloaukon siirtämistä pari kolme silmukkaa sivutaitteesta kämmenselän puolella ja oikean käden peukaloaukon siirtämistä saman verran kohti kämmentä tai mahdollisesti päättämistä tasan reunaan, kuten näissäkin kintaissa - oikean käden kinnas nimittäin istuu käteen suht hyvin näinkin.

Suurin kiertymä on kintaansuussa. Vihreä nuoli osoittaa kohdan, johon päättelin viimeisen kerroksen. Punainen katkoviiva ja rasti osoittavat kohdan, jonne päätelty kohta on siirtynyt. Kiertymää on kintaansuussa siis noin 4-5 cm! Jos etenkin pitkävartisissa neulakintaissa haluaa päättelykohdan pysyvän ranteen sisäpuolella pesun/huovutuksen jälkeenkin, kannattanee viimeinen kerros päätellä vasemmassa kintaassa reilusti lähemmäs peukalon reunaa ja oikeassa kintaassa lähemmäs pikkusormen reunaa.

Nuolet osoittavat pesun jälkeisen kiertymisen.
Arrows mark the places where the twisting caused by washing can be seen.  

Usually I wash the finished nalbinding mittens and felt them slightly, and also brush the insides fluffy afterwards. Nalbinding mittens tend to twist in washing - sometimes I seem to have two mittens of the same hand, and I have to stretch them before setting them to dry. With mittens with round top the twisting is not really an issue, though. These mittens have a square top so the amount twisting is easy to detect. 

I started these mittens at the top. The hole/slit for thumb was placed right at the edge/side in both mittens. In the left hand mitten (on the photo above) the thumb has twisted slightly too much towards the palm. That causes the mitten top to twist when you wear the mitten. In the right hand mitten (no photo) the thumb has twisted slightly too much towards to back of the hand. If I am yet to make another pair of mittens with square top, I will probably try to position the thumb hole of the left hand mitten two or three stitches on the side of the back of the hand (instead of being straight at the side), and respectively the thumb hole in the right hand mitten two or three stitches towards the palm, or possibly leaving the right hand thumb hole as it is in these mittens, right at the side - that is because the right hand mitten fits hand pretty nicely after all. 

The greatest amount of twist is in the cuff edge. The green arrow points the place where I finished the last row. The red dotted line and the red x mark how much the cuff has twisted in washing - that is 4 to 5 cm! In case you are making long-cuffed nalbinding mittens, and you want the finishing point to stay on the inner wrist side of the mittens even after washing and/or felting, it is probably best to finish the last row nearer the thumb in the left hand mitten, and nearer the little finger in the right hand mitten. 

Yksi tapa sulkea peukalon kärki.
One way to close the top of the thumb. #78Ei kommentteja:

Lähetä kommentti