perjantai 22. heinäkuuta 2016

Huivi edestakaisin - How to make a scarf forth and back

2016-07-22

Neulakinnastyötähän tehdään useimmiten pyöreänä lätykkänä tai putkilona, mutta suht kätevästi, ainakin minun mielestäni, neulakinnastekniikka taipuu myös edestakaisin neulomiseen, siis samalla tavalla kuin neuloessa tai virkatessakin työtä usein käännetään.

Nalbinding technique is mostly used for making items either as flat round(ish) pieces or tube-like thingies, but, at least in my opinion, nalbinding technique works pretty nicely also for nalbinding forth and back (or to and fro). In English below each photo. 


Neulakinnastekniikalla valmistettu huivi, neulottu edestakaisin.
A scarf made by nalbinding forth and back. 

Opettelin neulakinnastekniikan Krista Vajannon videoilta heinä-elokuussa 2009, ja tuon yllä olevan huivin tein heti elokuussa, ensimmäisten minikokoisten testikintaiden ja testisukkien sekä kahden oikean kokoisen sukkaparin jälkeen. En tiennyt, että neulakinnastekniikalla ei 'voisi' kääntyä, vaan tein vain ja kääntyilin päissä niin kuin parhaaksi katsoin. 

Ms Krista Vajanto's videos were the treasure box where I learnt myself nalbinding in July-August, back in 2009. The beetroot coloured scarf above was one of my first items I finished in August 2009, right after the first mini sized pair of mittens and socks, and two pairs of normal sized socks. At that time I don't think I yet knew that one 'could not' nalbind forth and back, so I just nalbound, and turned at the ends the best I could.

Neulakinnastekniikka - edestakaisin neulominen.
Nalbinding forth and back (or to and fro).

Yllä olevassa kuvassa punainen nuoli osoittaa edellisen kerroksen viimeisen silmukan (mallipala tehty suomeksi 1+1). Meneillään olevaa kerrosta jatketaan, kunnes viimeinen uusi silmukka on kiinnitetty tuohon edellisen kerroksen viimeiseen silmukkaan (punainen nuoli). Tämän jälkeen tehdään kaksi ylimääräistä silmukkaa, joita ei kiinnitetä edelliseen kerrokseen, tehdään siis tavallaan vain silmukkaketjua. Työ käännetään, ja seuraava uusi silmukka kiinnitetään valkoisen nuolen osoittamaan silmukkaan. Huom. Valkoisen nuolen osoittamaan, eikä siihen, joka kahden lisäsilmukan jälkeen on viimeisenä. 

Ylimääräisiä silmukoita ei ole pakko tehdä, sillä kääntyminen onnistuu ilmankin, mutta kääntyminen on helpompaa ja poimittavat silmukat löytyvät vaivattomammin, kun kerroksen lopussa tekee pari ylimääräistä silmukkaa. Työn leveyskin saattaa paremmin pysyä haluttuna eikä lähde vahingossa kapenemaan.  

On the photo above, the red arrow points to the last stitch of the previous row (swatch made in Oslo Stitch UO/UOO F1). Keep nalbinding until you connect the last new stitch into that last stitch of the previous row (red arrow). Then, make two additional stitches, but do not connect them - just like when making a chain of stitches. Turn your work, and connect the next new stitch into the loop which is pointed by the white arrow. Note: The loop pointed by the white arrow, not the last stitch/loop after you have made the two additional stitches. 

Making the additional stitches is not absolutely necessary, but it makes the turning easier, and it is easier to see/find which loops to pick up. It also might help to keep the stitch count even so that your work won't narrow accidentally. 

Neulakinnastekniikka - edestakaisin neulottu mallipala.
Nalbinding forth and back (or to and fro). 

No sitten niitä muita tapoja tehdä huivi.

There are other ways of making a scarf, too.

Neulakinnastekniikka - edestakaisin neulominen, lenkkihapsut huivin päissä.
Nalbinding forth and back (or to and fro), looped fringes at the ends.

Kappaleen päissä voi tehdä myös useamman ylimääräisen silmukan ennen työn kääntämistä. Tällöin päihin muodostuu lenkkimäisiä hapsuja. Tämän tavan taisin ensimmäisen kerran nähdä Marjut Nordbergin gradussa. Suosittelen silmukkamerkkien käyttöä päissä esimerkiksi viiden ja kymmenen silmukan päässä, jotta silmukkamäärä pysyy samana ja kappaleen päät suorina. 

Instead of making just two additional stitches at the end of each row, you could make several additional stitches before turning your work. By that way you will get looped fringes at the ends. I think I saw this system first in Marjut Nordberg's Master's Thesis. I recommend using stitch marks, for example in the fifth and tenth loops at both ends, in order to keep the stitch count even and the ends straight. 

Alla on seuraava vaihtoehto.

Below is the next option. 

Neulakinnastekniikka - yksi tapa tehdä pitkä suorakaiteen muotoinen huivi, yksittäiset rivit.
Nalbinding - one way to make a long rectangular scarf, single rows. 

Yläkuvassa huivivauva on tehty yksittäisillä silmukkakerroksilla, jotka on päissä jätetty kiinnittämättä edelliseen kerrokseen. Näin saadaan hapsut. Aivan yhtä hyvin hapsut voidaan jättää tekemättä, jolloin silmukat kiinnitetään edelliseen kerrokseen koko matkalla. Edelleen suosittelen silmukkamerkkien käyttöä.

On the photo above the tiny 'baby scarf' was made by nalbinding single/individual rows which were left unconnected at each end. By this way you get fringes. If you do not want fringes, simply connect the new stitches to the previous row all the way. Again, I recommend using stitch marks. 


Neulakinnastekniikalla valmistettu huivi. Jokainen raita on yksittäinen kerros.
A scarf made by nalbinding. Each colour stripe is one single row. 

Neulahuivi - yksittäisin kerroksin. Huivissa käytetty omanilainen pisto kääntyy kierteelle itsestään.
A nalbound scarf, single rows. The Omani Stitch tends to curl up. 

Neulahuivi - yksittäisin kerroksin. Suomeksi 1+1.
A nalbound scarf, single rows. Oslo Stitch UO/UOO F1.
 

Alakuvassa malli neliömäiseen tai suorakaiteen muotoiseen kappaleeseen.

On the photo below, a way to make a square or rectangular shaped item. 


Neulakinnastekniikka - neliö.
Nalbinding a square.
Nelikulmaisen tai suorakaiteen muotoisen huivin, tai muun kappaleen, voi tehdä esimerkiksi näin, keskeltä aloittaen. Suorakaidetta varten tehdään pitkä aloitusketju. Tässä mallipalassa tein kulmissa aina viisi silmukkaa yhteen edellisen kerroksen silmukkaan. Lisättävien silmukoiden määrä riippuu langasta ja käytetystä pistosta. Silmukat voinee jakaa tasaisemminkin, esimerkiksi 1+3+1 tai 2+1+2. Kääntymiskohta kannattaa yrittää katsoa tarkasti. Vasemmassa alakulmassa oranssin kerroksen lisäyssilmukat olisi mielestäni pitänyt tehdä yhtä silmukkaa aikaisemmin, jolloin kuvassa alinna olevaan oranssiin kerrokseen ei olisi muodostunut mutkaa.

You could make a square or rectangular shaped scarf, or other item, for example like this, by starting from the middle. For a long rectangular you obviously need a long chain of stitches to start with. In this test piece I made five stitches into one loop of the previous row. The number of stitches to add depends on the yarn and the stitch you are using. You could make the increases more evenly, for example 1+3+1 or 2+1+1, I think. It is worth paying attention to the exact place of the corner. On the lower left corner, the orange row, I think I should have made the increases one loop earlier, into the previous loop, so that there would not be the slight curve on the bottom orange row that there is now. 

Ja vielä kolmiohuivi.

One more, a triangle scarf. 

Neulakinnastekniikka - kolmihuivi.
Nalbinding - beginning of a triangular scarf.

Yllä olevassa mallipalassa tein rivin päässä viisi ylimääräistä silmukkaa, käänsin työn ja kiinnitin seuraavan uuden silmukan kolmanteen noista viidestä lisätystä silmukasta. Lisättävien silmukoiden määrä riippuu langasta, käytetystä pistosta sekä siitä, kuinka loivan tai jyrkän kulman kolmiohuiviinsa haluaa.

Jos kolmiohuivin aloittaa pisimmästä reunasta, päissä/reunoissa jätetään rivi muutaman silmukan verran kesken ja käännytään.

In the triangular scarf sample above, I made five additional stitches at the end of each row, turned the work, and connected the next new stitch into the third one of those five stitches. How many stitches to add, depends on the yarn and the stitch you are using, and also how steep or gradual angle you want in your triangle scarf or shawl. 

If you start your triangle scarf at the longest edge, simply make the turn a few stitches before the end/edge, and your scarf or shawl will narrow little by little. 

1 kommentti:

  1. Thank you for sharing, I just started nalbinding and instinctly did something similar. Your triangle method is amazing, now I have to try that, too

    VastaaPoista