perjantai 27. kesäkuuta 2014

Hansen & Nordland


2014-06-27

Sain niin hienot kaaviokuvat Hansenin koodista ja Nordlandin systeemistä, että onhan niistä muutama sana kirjoitettava! Molemmissa kaavioissa on kuvattuna sama pisto eli venäjäksi 1+1+1.

I got such nice drawings showing Hansen's Notation and Nordland's system that I feel obliged to write a few lines! Both diagrams show the same stitch, ie Dalby Stitch. 
In English at the bottom.
Hansenin koodi UOU/OUOO (venäjäksi 1+1+1)
Hansen's Notation UOU/OUOO (Dalby Stitch)

Nordlandin systeemillä 5(112) eli venäjäksi 1+1+1
Nordland's System 5(112) (Dalby Stitch)

Hansenin koodia
, esim. UOU/OUOO, luetaan vasemmalta oikealle. Seuraa yläkuvassa punaista lankaa alhaalta myötäpäivään. U = under eli ali, ja O = over eli yli. Vinoviiva kuvaa langan suunnan kääntymistä. Ks. myös video (linkki).

Nordlandin systeemillä merkittynä sama pisto, UOU/OUOO (venäjäksi 1+1+1), kirjoitetaan 5(112), ks. alakuva. Nordland laskee montako 'risteystä' (intersections) pistossa on. Kuvan esimerkissä risteyksiä on viisi (merkitty roomalaisin numeroin I-V), joten kuvan pisto on "a 5 system stitch". Numeroin 1-1-2 merkityt kohdat (vihreät ympyrät) kertovat langan kulun, tässä tapauksessa 1 x yli, 1 x ali, 2 x yli, eli "112".

Nordlandin systeemissä lukusarjan viimeinen luku pienenee yhdellä, jos uutta silmukkaa kiinnitettäessä poimitaan yhden reunasilmukan sijasta kaksi. Venäjäksi 1+1+1 yhdellä reunasilmukalla on siis 5(112), mutta sama pisto kahdella reunasilmukalla onkin 5(111). Jos reunasilmukoita poimittaisiin kolme, Nordlandin systeemillä pisto merkittäisiin 5(11).

Hankaluutena Nordlandin systeemissä on se, että sama merkintätapa, esimerkiksi 3(1), voi tarkoittaa useampaa eri pujottelutapaa! Moniselitteisyyttä luo paitsi se, että Nordland ei erittele, kulkeeko lanka toisen langan ali vai yli, myös edellä mainittu "kaksi reunasilmukkaa pienentää viimeistä numeroa" -sääntö.


Hansen's Notation
is read from left to right, for example UOU/OUOO. Follow the read yarn clockwise, starting from the bottom (upper diagram). U = under, O = over, and  / = direction of the yarn changes. Watch a video, too (link).

The same stitch, UOU/OUOO, would be 5(122) in Nordland's System (lower diagram). Nordland counts how many 'intersections' there are in the stitch. In the second diagram there are 5 intersections (marked with numbers I to V), so this is "a 5 system stitch". Numbers 1-1-2 (and green circles) show how the yarn goes under/over, in this case 1 x over, 1 x under, and 2 x over, thus "112".

In Nordland's System the last digit becomes smaller if the connection stitch is F2 (or B2) instead of F1 (or B1). So, UOU/OUOO F1 would be 5(112), while same stitch UOU/OUOO F2 would be 5(111), and if it was F3, it would be 5(11).

In Nordland's System the same notation, for example 3(1), can mean more than one stitch! Nordland does not specify if the yarn goes under or over, so U/OU F2, O/UO F2, U/OO F2, and O/UU F2 are all marked as "3(1)", and also the fact that F2/B2 gets different digits compared to F1/B1, causes ambiguous notations.Hansen's Notation:
Textiles in Northern Archaeology - NESAT III in Textile Symposium in York "Nålebinding definition and description" by Egon Hansen, 6-9 May, 1987.

Odd Nordland:
Primitive Scandinavian Textiles in Knotless Netting, 1960.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti