sunnuntai 24. syyskuuta 2017

Egyptiläisiä neulakinnaspistoja - Egyptian Nalbinding Stitches


Netistä silloin tällöin pullahtaa esiin pieniä yllätyksiä. Tähän asti olen tiennyt, luullut, että Egyptistä on löydetty kahta erilaista neulakinnastekniikkaa, niin sanottua koptilaista pistoa (myös nimellä Tarimin pisto) ja Mammenin pistoa. Niitä onkin enemmän.

Sometimes the Internet burps out small treasures you didn't know about. Until now I have known, thought, that there were two kinds of nalbinding stitches found in Egypt, the so called Coptic Stitch (also known as Tarim Stitch), and Mammen Stitch. Well, there are others, too. 

Koptilainen neulakinnaspisto "B(L) 2.2 U/OU"
nurja puoli
Coptic nalbinding stitch "B(L) 2.2 U/OU"
reverse side 

Koptilainen neulakinnaspisto "B(L) 2.2 U/OU"
oikea puoli
Coptic nalbinding stitch "B(L) 2.2 U/OU"
front side 
Etsin jotain aivan muuta, kun löysin sveitsiläisen Gudrun Böttcherin artikkelin "Nadelbindung Koptische Textilien im Museum der Kulturen Basel und im Städtischen Museum Simeonstift, Trier" (linkki) vuodelta 2004. Monille tämäkin artikkeli varmasti on jo tuttu ennestään, mutta itse törmäsin siihen vahingossa vasta kolme viikkoa sitten.

Böttcher on tutkinut yli 20 moniväristä, neulakinnastekniikalla tehtyä koptilaista näytettä Baselin ja Trierin museoiden kokoelmista. Yksi lapsen sukka on arviolta 300–700-luvulta, mutta Böttcher ei valitettavasti mainitse muiden näytteiden ikää. Böttcher käyttää Hansenin koodia, mutta hän on muokannut kiinnityssilmukoiden merkitsemistapaa. Onneksi hän on kuitenkin liittänyt artikkeliinsa kaaviokuvia pistoista, ja esimerkiksi Böttcherin merkintä "F(L) 2.1" paljastuu piirroksen perusteella M1 (↑) -kiinnitykseksi.

Artikkelissa on taulukko, jossa on lueteltu Böttcherin tutkimat näytteet sekä neulakinnaspistot, joita näytteissä on käytetty. Mikäli tulkitsen Böttcherin kiinnityssilmukoiden merkitsemistapaa oikein, käytetyt neulakinnastekniikat ovat:

Mammenin pisto UOO/UUOO F2 *
Korgenin pisto UOO/UUOO F1
Oslolainen pisto UO/UOO F1
Oslolainen pisto UO/UOO F2
nimetön pisto UO/UUO F2
Yorkin pisto UU/OOO mutta F3-kiinnityksellä (Yorkissa F2)
Kaukolan Kekomäen pisto UOO/UUOO M1 (↑) *
nimetön pisto UUU/OOOO F4
nimetön pisto U/OU "B(L) 2.2" - Hansenin koodi ei oikein taivu tähän kiinnitystapaan, mutta se voisi olla "nurjalta M1 (↑), nurjalta M1 (↓)"

* = Tähdellä merkittyjä oli näytteissä käytetty eniten.

Yksikään näistä Böttcherin tutkimista koptilaisista näytteistä ei siis ole tehty sillä neulakinnastekniikalla, josta käytetään nimitystä koptilainen pisto ja joka ulkonäöltään muistuttaa puikoilla neulottua.


***

I was looking for something completely else when I found an article by Swiss Gudrun Böttcher (2004), "Nadelbindung Koptische Textilien im Museum der Kulturen Basel und im Städtischen Museum Simeonstift, Trier" (link). Surely many of you already knew this, but I happened to find this article only three weeks ago.

Böttcher has examined over 20 multicoloured Coptic nalbinding samples from Egypt, from the collections of the museums in Basel and Trier. One chilren's sock is mentioned to date from 4th to 8th century, but unfortunately Böttcher doesn't mention the date of the rest of the samples. She uses Hansen's Notation except that she has modified the way to mark the connection stitch. Luckily there are drawings in her article, and for example the description "F(L) 2.1" turns out to be connection stitch M1 (↑).

In the article there is a chart with the samples Böttcher has examined, and the nalbinding stitches that were used in those samples. If I have interpreted correctly Böttcher's way to mark the connection stitches, the stitches are:

Mammen Stitch  UOO/UUOO F2 *
Korgen Stitch  UOO/UUOO F1
Oslo Stitch  UO/UOO F1
Oslo Stitch  UO/UOO F2
a nameless stitch  UO/UUO F2
York Stitch UU/OOO but with F3 connection (York is F2)
Kaukola Kekomäki Stitch UOO/UUOO M1 (↑) *
a nameless stitch  UUU/OOOO F4
a nameless stitch  U/OU - Hansen's notation does not really describe this easily, but it could be for example "reverse side M1 (↑), reverse side M1 (↓)"

* = Star shows the stitch types that were most commonly used in the samples

None of the Coptic samples that Böttcher examined were made using the stitch type which is called Coptic Stitch, the one that resembles knitted.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti