maanantai 18. heinäkuuta 2016

Kinnaskirjoja - Nalbinding books by Martta and Kerstin


2016-07-18

Kyllä meitä suomalaisia neulakinnasharrastajia on hemmoteltu viime kuukausina! Ensin lokakuussa 2015 ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen kokonainen kirja neulakinnastekniikasta, Mervi Pasasen Yhdellä neulalla - neulakinnastekniikka tutuksi, ja tammikuussa 2016 julkaistiin toinen suomalainen neulakinnaskirja, Martta Valkeejärven Kinnasneulakirja.

Kerstin Paradis Gustafssonin kirja Nålbindning - Nu och då julkaistiin sekin 2015.

In English below photos and at the bottom.

Martta Valkeejärven Kinnasneulakirja
Martta Valkeejärvi's book Kinnasneulakirja
 

We Finnish nalbinders have been so spoiled during the past few months! First in October 2015 Mervi Pasanen's book Yhdellä neulalla - neulakinnastekniikka tutuksi was published, the first ever book in Finnish language entirely about nalbinding, and then three months later, in January 2016, also Martta Valkeejärvi's book Kinnasneulakirja appeared in bookstores.

Also Kerstin Paradis Gustafssons book Nålbinding - Nu och då, a Swedish book, was published in 2015.


Kerstin Paradis Gustafssonin kirja Nålbindning - Nu och då
Kerstin Paradis Gustafsson's book Nålbindning - Nu och då 

Kinnasneulakirja

Kinnasneulakirja on toinen suomeksi julkaistu kokonainen neulakinnastekniikkaa käsittelevä kirja. Tuntuu hämmästyttävältä, ettei aiheesta aiemmin ole julkaistu lehtiartikkeleita enempää, kun ottaa huomioon, että Suomessa neulakinnastekniikka kuitenkin on säilynyt vuosisatoja ja elossa on edelleen henkilöitä, jotka ovat oppineen taidon äidiltään tai isoäidiltään.

Martta Valkeejärvi on sisällyttänyt kirjaansa QR-koodeja, joiden avulla pääsee katsomaan kirjan joidenkin ohjeiden videot. Videoita on yhteensä kymmenen, ja ne löytyvät täältä (linkki). Mervi Pasasen kirjan värikkäisiin kinnaskuviin verrattuna Valkeejärven kirjan kuvituskuvien väritys on skandinaavisen vaalea, valkoista, vaaleanharmaata ja vaaleanruskeaa.

Kirjassa kerrotaan muun muassa erilaisia aloitustapoja, langan jatkaminen sekä edestakaisin työskentely. Kirjassa on mainittu silmukkaluvut useista neulakinnastekniikoista, joista kuuteen on tarkemmat ohjeet sekä videot. Valkeejärvi käyttää nimityksiä "kaksivaiheiset pistot" (suomalaiset), "kolmivaiheiset pyöräyttäen" (pyöräyttäen), "kolmivaiheiset pistot päältäpäin" (venäläiset) ja "kolmivaiheiset pistot poikkeavassa järjestyksessä" (Åslen pisto). Kirjassa on ohjeet Åslen piston muunnokseen, jossa kiinnityssilmukat ovat poikkeavasti F2 eivätkä Bottom1+F1. Ohjeita kirjassa on yhteensä lähes 20 - päähineitä, käsineitä, sukkia ja huiveja.


In English

Kinnasneulakirja is only the second book in Finnish, which is entirely about nalbinding. I find this amazing since in Finland the art of nalbinding never totally vanished and there still are people alive who learnt this art from their mothers or grandmothers


In Martta Valkeejärvi's book there are a few QR codes which take the reader to view the videos of some of the instructions in the book. There are ten videos altogether (link). Compared to the colourful photos in Mervi Pasanen's book, the colour theme in Valkeejärvi's book is quite Scandinavian, white, pale gray, and light brown. 

The book includes instructions, among others, for different ways of starting, plicing the yarn, and working forth and back. Several nalbinding stitches are briefly mentioned, by the number of stitches only, and there more detailed instructions with videos for six nalbinding stitches. Valkeejärvi uses terms "kaksivaiheiset pistot" (Finnish), "kolmivaiheiset pyöräyttäen" (Turning), "kolmivaiheiset pistot päältäpäin" (Russian), and "kolmivaiheiset pistot poikkeavassa järjestyksessä" (Åsle Stitch). In the book there are instructions for Åsle Stitch variant with connection stitch F2, instead of the traditional Bottom1+F1. Altogether there are instructions for almost 20 items - head wear, mittens, socks, and scarves. Nålbindning - Nu och då

Ruotsalaisen Kerstin Paradis Gustafssonin kirja Nålbindning - Nu och då julkaistiin vuonna 2015. Gustafsson on aiemmin kirjoittanut neulakinnastekniikasta kappaleen kirjaan Gamla textila tekniker i ull (1980), joka on 2014 käännetty englanniksi, Old textile techniques in wool. Nyt julkaistu kirja Nålbindning - Nu och då on mielestäni irrotettu ja laajennettu versio vanhasta kirjasta Gamla textila tekniker i ull. Esitellyt neulakinnastekniikat ovat molemmissa samat. Uudemmassa kirjassa kerrotaan lisäksi muun muassa neulakinnastekniikan historiaa, käytetyistä materiaaleista ja yleisiä neulakinnastekniikkaan liittyviä ohjeita, kuten langan jatkaminen.

Nålbindning - Nu och då -kirjassa esitellään eri neulakinnastekniikoita, jotka Gustafsson on oppinut tuntemiltaan naisilta, Brittalta, Svealta, Toralta ja Majlta. Brittan opettama tekniikka on sama kuin ns. Brodénin pisto eli suomeksi 1+3 F2. Myös Toran käyttämä tekniikka on sama, suomeksi 1+3 F2, mutta hän käsittelee silmukoita hieman eri tavalla, ja ilmeisesti siitä syystä Toran opettama neulakinnastekniikka on laskettu kirjassa erilaiseksi kuin Brittan. Svean opettama neulakinnaspisto on suomeksi 3+3 F2 ja Majn neulakinnastekniikka ns. Dalbyn pisto eli venäjäksi 1+1+1 F1 (tai F2). Myös Åslen pisto näytetään.

Lisäksi kirjassa on piirroskaavioita muutamasta muusta neulakinnastekniikasta, kuten Paracas-intiaanien käyttämästä tekniikasta, joka on sama kuin Tarimin pisto (= koptilainen pisto) sekä napinläpipisto/pykäpisto ja sen muunnoksia, joissa silmukkaa on kierretty eri tavoin.

Kiinnostava on Gustafssonin ohje peukalon tekemiseen, joka oli esitetty jo vanhassa Gamla textila tekniker i ull -kirjassa. Sellaista en muissa lähteissä ole nähnyt. Gustafsson kehottaa aloittamaan peukalon tekemisen peukalonhangan puolelta ja neulomaan C-kirjaimen muotoisen vajaan kerroksen peukalon etupuolen ympäri toiselle puolelle peukalonhankaa. Sen jälkeen kyseinen vaillinainen kerros päätellään, ja aloitetaan kokonaan uusi kerros samasta kohtaa kuin ensimmäinen, C-kirjaimen muotoinen kerros. Tällä tavalla peukalon etupuolelle muodostuu yksi kerros enemmän kuin peukalonhangan puolelle, ja peukalo on siis pitempi peukalon etupuolelta. Gustafsson perustelee ohjettaan sillä, että näin valmis peukalo pysyy kintaassa oikeassa asennossa eikä käänny alaspäin. Itse en ole kokeillut Gustafssonin tekniikkaa, mutta ajattelisin, että käytössä ei ole niin suurta merkitystä onko peukalossa ylimääräinen kerros peukalon etupuolella vai ei.


In English
Swedish nalbinder Kerstin Paradis Gustafsson's book Nålbindning - Nu och då was published in 2015. She has written earlier a chapter in the book Gamla textila tekniker i ull, in 1980 (translated in English in 2014, Old textile techniques in wool). Her new book seems to be basically the same as the chapter in the older book, with some additional contents. Both books show the same nalbinding stitches. In addition, the new book includes information about history of nalbinding, materials, and general information, like for example splicing the yarn.

In the book Nålbindning - Nu och då there are a few different nalbinding stitches which Gustafsson has learnt from the women she knows, Britta, Svea, Tora, and Maj. The nalbinding stitch by Britta is the same as Brodén Stitch (UOOO/UUUOO F2), and so is the stitch by Tora also. Tora manipulates the loops in a bit different way than Britta, so probably that is why these two have been counted as two different techniques although the stitch itself is the same. The nalbinding stitch by Svea is Finnish Stitch 3+3 F2 (UUUOOO/UUUOOOO F2), and Maj's stitch is the so called Dalby Stitch (UOU/OUOO), either with F1 or F2 connection stitch. Also the instructions for Åsle Stitch are shown.

In addition to that there are drawn diagrams for some other nalbinding stitches, for example the one used by Paracas Indians (same as Tarim/Coptic Stitch), and Buttonhole Stitch with a few variations in which the loops are twisted in different ways.

Gustafsson's instructions for making thumb are interesting. They were published already in the older book, Gamla textila tekniker i ull, and I have not seen similar instructions by anyone else. She tells to start the thumb on the web side of the thumb hole, that is, if you put the mitten in your hand, the upper edge of the thumb hole, the edge that is between thumb and other fingers. Then she tells to make a sort of a C-shaped row, go around the thumb hole, and then finish that row (without the start and end points meeting), and start an entirely new row at the same place where the first, C-shaped row was started. By this way there will be an additional row on the front/outer side of the thumb, and the thumb is 'longer' on the front/outer side. Gustafsson reasons her instructions by explaining that by this way the finished thumb will stay pointing up towards fingers instead of flopping downwards. I have not tried making a thumb following her instructions, so I don't know how it would really look like, but I tend to think that when you are using the mittens, it does not make a big difference whether there is an additional row or not. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti